Algemene verkoopsvoorwaarden | Spina Family Camping Village

Algemene verkoopsvoorwaarden van Spina Family Camping Village

 Art. 1: Een annulering meedelen

1. Annuleringen mogen alleen schriftelijk worden meegedeeld aan het e-mailadres annullamenti@clubdelsole.com met vermelding van de naam van de camping/village, naam en achternaam van wie geboekt heeft en het boekingsnummer.

2. Telefonisch meegedeelde annuleringen worden niet in aanmerking genomen.

Art. 2: Village en Camping annuleren

1. Als een verzoek om annulering ons minstens 14 dagen voor de aankomstdatum bereikt, betaalt de camping village het gestorte bedrag kosteloos terug.

2. Als een verzoek om annulering ons 13 tot 7 dagen voor de aankomstdatum bereikt, stelt de camping village alleen in de hieronder opgesomde gevallen een voucher voor een verblijf ter beschikking ter waarde van de al overgeschreven som waarvan € 100,00 administratiekosten worden afgetrokken. De voucher kan worden gebruikt voor een verblijf binnen het jaar dat volgt op de uitgavedatum, naar keuze in een camping/village die deel uit maakt van de groep. De voucher wordt alleen verstrekt ten gevolge van op het ogenblik van de boeking onvoorspelbare oorzaken zoals ziekte, ongeval of overlijden van wie geboekt heeft of van een lid van het gezin zoals dit werd vermeld op het ogenblik van de bevestiging van de boeking (u wordt verzocht om de reden van de annulering te documenteren); onmogelijkheid voor diegene die geboekt heeft, om vakantie te nemen wegens ontslag (in dat geval moet een kopie van de ontslagbrief worden bijgevoegd).

3. Als een verzoek om annulering ons 6 tot 0 dagen voor de aankomstdatum bereikt, wordt niets terugbetaald.

Art. 3: Later aankomen

1. De klant die later dan voorzien aankomt, is verplicht om de volledige in de boekingsmail overeengekomen som te betalen.

2. Als de klant minstens 14 dagen voor zijn aankomst meedeelt dat hij later aankomt om één van de hierboven opgesomde onvoorspelbare redenen (Art. 2.2), ontvangt hij een verblijfs-voucher voor de niet gebruikte dagen. Later dan deze termijn wordt niets terugbetaald.

Art. 4: Eerder vertrekken

1. Als de klant eerder vertrekt, worden de niet gebruikte dagen niet terugbetaald.

2. Vervroegd vertrek dat uitsluitend te wijten is aan ziekte of ongeval (mits voorlegging van documentatie ter bewijs van de ziekte en/of het ongeval) wordt vergoed met een verblijfs-voucher gelijk aan de prijs van de niet gebruikte dagen. De voucher kan worden gebruikt voor een verblijf binnen het jaar dat volgt op de uitgavedatum, naar keuze in een camping/village die deel uit maakt van de groep.

Art. 5: Wijziging van de verblijfsperiode – Easy Stay (Village en Camping)

De klant kan tot 14 dagen voor de begindatum van het verblijf de vakantieperiode kosteloos wijzigen en/of verplaatsen (afhankelijk van de beschikbaarheid).